Ing. Jaroslav Kupčík

+420 608 552 333
jaroslav.kupcik@pirati.cz

Jsem PRO

  • Svobodnou, informačně gramotnou a aktivní společnost
  • Transparentnost věcí veřejných a ochranu soukromí u věcí osobních
  • Stát zajišťující bezpečí a prostředí pro rozvoj a seberealizaci svých občanů

Jsem PROTI

  • Rozkrádání veřejných statků a veřejného prostoru
  • Zneužívání politiky pro soukromé zisky
  • Redukci člověka na pouhý zdroj pracovní síly

Proč kandiduji

Znepokojuje mě postupné ukrajování našich svobod salámovou metodou. Politika by měla být služba občanům, nikoliv soukromý byznys!

Kdo se nezajímá o politiku, o toho se bohužel časem začne politika zajímat sama.

Bio

Jaroslav Kupčík (* 4. června 1986) je členem Pirátské strany od roku 2016.

Vystudoval osmileté všeobecné gymnázium a poté obor Informační systémy na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, kde získal titul Ing.

Pracoval jako středoškolský učitel informačních technologií, poté jako web developer a produktový manažer v marketingovém oddělení společnosti vyvíjející systémy pro správu webu. Aktuálně pracuje jako web developer v brněnském herním studiu.

Vadí mu plýtvání veřejnými prostředky, degradace veřejného prostoru a omezování osobních svobod. Chtěl by, aby moderní technologie život lidem usnadňovaly a nikoliv ztěžovaly. Byl by rád za větší transparenci ve státní správě a aktivní občanskou společnost podílející se na rozhodnutích, které se jí týkají.

Nelíbí se mu, když politici místo služby občanům upřednostňují své soukromé zájmy, zájmy pofidérních struktur na hranicích zákona nebo nadnárodních korporací. Přeje si, aby stát občanům poskytoval bezpečný a efektivní prostor k jejich osobnímu rozvoji a nefungoval jako prostředek k jejich vykořisťování nebo perzekuci.

Silně podporuje myšlenku nepodmíněného základního příjmu, který chápe jako efektivní prostředek k udržení fungující ekonomiky. Myslí si, že je pro stát výhodnější podporovat raději přímo své občany než nadnárodní korporace, kterým jsou pro vytváření pracovních míst přidělovány mohutné dotace a odpouštěny daně. Věří, že by tak nepodmíněný základní příjem kromě zjednodušení sociálního systému a zaručení důstojného života občanům rovněž pomohl omezit odtok peněz do zahraničí a daňových rájů.

Ve svém volném čase podniká výlety do přírody na kole i pěšky. Má rád sci-fi a fantasy literaturu a filmy a hraje a tvoří deskové, karetní a počítačové hry.

Navrhni úpravu