Iniciativa sepněme Moravskou

08. 12. 2017
Iniciativa sepněme Moravskou
Iniciativa sepněme Moravskou

Iniciativu „Sepněme Moravskou“ jsme chystali pro komunální volby 2018 v Ostravě ještě daleko dříve, než někoho z nás napadlo, že bych se mohl dostat do Parlamentu. S radostí proto oznamuji, že dnes byla jak (znovu)založena místní buňka pirátské strany v Moravské Ostravě a Přívoze, ale také představen náš hlavní projekt.

„Sepněme Moravskou“ je název projektu, který představilo právě založené místní sdružení Pirátů pro Moravskou Ostravu a Přívoz. Smyslem iniciativy je propojit dvě dosud oddělené části obvodu tak, aby se z jednoho konce na druhý dostali chodci, lidé na invalidním vozíku, cyklisté i bruslaři.

„Území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) je od severu k jihu zhruba v polovině rozděleno neprostupnou bariérou v podobě železniční trati a ulice Místecké. Zatímco pro automobily je propojení přes osu Hlavní nádraží a nádraží Ostrava – Střed velmi dobré, chodec prakticky nemá možnost důstojně se dostat z jedné části obvodu do druhé. Po celé délce mezi Hlavním nádražím a nádražím Ostrava – Střed neexistuje ani jeden plnohodnotný přechod,“ vysvětluje autor myšlenky, Pirát David Witosz.

alt text

Územní plán města ani nedávno zveřejněný strategický plán přitom s žádnou formou čistě pěšího bezbariérového propojení obou částí obvodu nepočítají. Situace je o to horší, že nedávné rozšíření Místecké ulice způsobilo odříznutí jediné funkční lávky přes železniční trať. V obvodu MOaP dnes žije přes 15 000 obyvatel na každé straně bariéry a Piráti se domnívají, že právě volný pohyb chodců v centrální části je základním předpokladem jeho oživení. „Je to problém tak velký, a tak chronický, že si paradoxně nikdo ani neuvědomuje jeho závažnost, lidé se s tou bariérou již sžili a berou ji jako každodenní fakt. Vedení města tento problém nejen neřeší, navíc nechávají bez povšimnutí i jeho neustálé zhoršování.“ dodává Pirát David Witosz.

alt text

Iniciativa „Sepněme Moravskou“ si klade za cíl vybudování důstojného a hlavně komfortního bezbariérového spojení obou částí obvodu, například v prostoru mezi ulicí Českobratrskou a bývalým nákladovým nádražím. Naším záměrem je, aby se díky nově navrženému stavebnímu řešení dalo přejít přes železnici, Místeckou, Porážkovou ulici a pokračovat oběma směry pěší magistrálou křížem na sever i na jih. Řešení napojí oblasti sídliště Fifejdy a OC Futurum na západním „ostrově“ a Přívoz a historické jádro města na východním. Obyvatel sídliště Fifejdy se tak dostane pěšky do Komenského sadů nebo na Masarykovo náměstí za 15 minut, a to důstojně, pohodlně a bezpečně. Konkrétní podobu řešení budou Piráti prosazovat formou otevřené architektonicko-urbanistické soutěže/hry se zapojením veřejnosti.

alt text

Ukázkou toho, že dosavadní koncepce dopravní infrastruktury v centru Ostravy příliš nemyslí na chodce, invalidy a cyklisty, může být oblast kolem nádraží Ostrava – Stodolní. Nedávno zveřejněný projekt rozšíření Místecké ulice v místech bývalého Kotasova stadionu totiž počítá s vedením chodníku podél podjezdu Místecké ulice (prodloužení ul. Nemocniční). Chodci, invalidé i cyklisté se tak napojí z podchodu z ulice Stodolní na 1,5 m úzký chodník, který vznikne jako vedlejší produkt podjezdu pro automobily.

alt text

Piráti jsou přesvědčeni, že na navrhovaném propojení obvodu získají všichni, tedy jak jeho obyvatelé obvodu, tak i návštěvníci:

  • pěší pohyb po městě bude pohodlnější,
  • dojde k faktickému oživení centra města bez složitých zásahů,
  • zlepší se situace s parkováním,
  • dojde k oživení a zhodnocení pozemků kolem železniční trati, které nyní můžeme považovat za brownfield.

Na stavbu propojení je navíc mimořádně příznivá doba. V oblasti se chystá několik projektů;

  • rekonstrukce železničního uzlu Ostrava,
  • zmíněné rozšíření Místecké (Cingrovy),
  • prodloužení Porážkové až k Hlavnímu nádraží,
  • propojení ulice Cihelní s ulicí Porážkovou.

„Všechny tyto projekty jsou ve stavu záměru, takže se ještě nezačala zpracovávat dokumentace. Chceme dosáhnout toho, aby řešení pěšího propojení bylo její nedílnou součástí. Cena stavebního řešení i navazující pěší magistrály bude zlomková oproti investicím do automobilové a železniční infrastruktury,“ doplňuje pirátský poslanec za MSK Ondřej Polanský.

Na této iniciativě Piráti navíc chtějí také prezentovat otevřený způsob komunikace s obyvateli obvodu. „Chceme s lidmi tvořit Ostravu společně, ptát se na jejich názory a postoje a pak je promítnout do skutečné podoby města,“ dodává David Witosz.

Odkazy


Sdílení je aktem lásky
Kam dále?
Podpořte nás!

Autor článku

Ondřej PolanskýOndrej Polansky

Ondřej Polanský

poslanec PSP ČR za Moravskoslezský kraj


ondrej.polansky@pirati.cz

Navrhni úpravu